سخن امروز سخن شماست, پس به اتفاق دیگران با ما همراه باشید             سخن امروز منتظر دستنوشته های شما برای آبادانی ایرانی عزیز             سخن امروز متعلق به شماست , و به دوستان خود توصیه کنید